For more information about Béaloideas - Arts at University College Cork, please visit the webpage using the button above.

The award
BA (Hons)

How long you will study
find out

Domestic course fees
EU 3000

How you will study
full-time

Course starts
September

International course fees
EUR 3000

All study options

About Béaloideas - Arts at University College Cork

Overview

Tá 'béaloideas na sean' ar cheann de na príomhfhoinsí eolais ar Éirinn dar le rí-eitneagrafaí Éireann Seathrún Céitinn (c.1580-c.1644). Tá ceann de na cartlanna béaloidis is mó ar domhan againn. Bhí ról lárnach ag an mbéaloideas agus ag léann an dúchais i gcruthú an chultúir agus na féiniúlachta in Éirinn. Chuaigh an seanchas agus an béaloideas i bhfeidhm ar ealaíontóirí agus ar scríbhneoirí Gaeilge agus Béarla araon. Déanann léann an bhéaloidis staidéar ab initio ar shaol an duine in Éirinn. Cén seanchas a bhí ag daoine? Cé na nósanna a bhí acu? Cad a chreid siad? Conas a choimeád siad teas agus bia leo féin? Sa chúrsa seo pléitear beagnach gach gné de shaol agus de bheatha an duine ón ealaíon go dtí an rámhainn, ón saol seo go dtí an saol eile. Cuirfear scéalta, seanchas, nósanna, deasghnátha, féiltí, creideamh, piseoga, teicneolaíocht agus tithíocht na muintire i do láthair ar shlí shuimiúil spreagúil thuisceanach.

Course Details

Sa chéad bhliain déantar suirbhé mór ar an mbéaloideas mar ábhar ann féin agus mar ábhar léinn. Cuirtear scéalta agus seanchas, go háirithe an scéalaíocht thraidisiúnta i láthair. Ina theannta san pléitear nósanna an duine, na féiltí, cúrsaí reiligiúin agus cúrsaí leighis, mar shampla. An triú hábhar a phléitear sa chéad bhliain ná an cultúr ábhartha, an domhan fisiciúil, tithíocht agus teicneolaíocht. Idir scéalta agus seanchas, nósanna agus piseoga, tithíocht agus trealamh cruthaítear pictiúr beo bríomhar de shaol an duine in Éirinn le cúpla céad bliain anuas. Sa tarna agus sa triú bliain leanann cuid de na hábhair chéanna ar aghaidh arís. Tosnaítear amach i ndáiríre ar mhodhanna speisialta an léinn, ar theoiricí éagsúla agus ar bhríonna na n-ábhar a chur tré chéile níos mó. Bíonn modúil spéisiúla a bhabhtálann ar a chéile ó théarma go téarma. Pléann ceann acu an bhaint a bhí ag an mbéaloideas leis an dtír. Féachfar ar shamplaí éagsúla ó Cambrensis go dtí Craggy Island. Pléann ceann eile le ceisteanna an chultúir ar bhonn feidhmeach praictiúil i saol na Gaeltachta agus na Gaeilge. Déanann ceann eile scrúdú ar chúlra léann an bhéaloidis ón ochtú haois déag go dtí an lá atá inniu ann. Pléitear 'sean-nós' nó an t-amhrán agus an amhránaíocht mar ealaín bhéil. Ar na modúil mhóra atá i gcroí an chúrsa déantar anailís agus léamh ar scéalaíocht agus ar sheanchas mar chuid den dioscúrsa dúchais. Cuirtear i láthair na modhanna traidisiúnta sa léann ach ina theannta san ceistítear an seanchas agus fiafraítear conas is ceart é a thuiscint sa lá atá inniu ann. Sa mhodúl bíonn féile, féasta, féilire, creideamh, leigheas, piseoga agus áthas i saol an phobail faoi chaibidil le cabhair na modhanna agus na dteoiricí is déanaí. Bíonn deiseanna leis ag mic léinn tionscadail taighde dá gcuid féin a cheapadh, a dhearadh agus a chur i gcrích ó thosach deireadh.

Fact File

Course Code: CK101, CK108

Course Title: Arts

Subject Title: Béaloideas

College: Arts, Celtic Studies and Social Sciences

Teaching Mode: Full-time

Qualifications: BA (Hons)

NFQ Level: Level 8

Costs: Full-time EU/EEA/Swiss State undergraduate students may be exempt from paying tuition fees. The State will pay the tuition fees for students who satisfy the Free Fees Criteria. In 2016/17 the Student Contribution Charge will be EUR 3,000 and the Capitation Fee will be EUR 165.

2017 Entry Requirements: Refer to CK101

Entry Points: CK101: 350 in 2014. Points may vary year to year.

Course Practicalities

Sa chéad bhliain de ghnáth bíonn 72 uair de léachtaí agus 12 uair de theagasc. Sa tarna agus sa triú bliain bíonn 24 uair de léachtaí. Déanann mic léinn tionscnaimh thaighde. Caitheann siad tamall san aircív nó i measc na ndaoine.

Assessment

Sa chéad bhliain bíonn scrúdú agus aistí mar chuid d'obair na bliana. Sa tarna bliain agus sa triú bliain scrúdaítear na modúil trí obair na bliana agus scrúdú scríofa.

Application Procedure

Refer to CK101and CK108. Students choose subjects when registering for first year.

Further Contact Information

Bláthnaid Begley

T: +353 (0) 21 4903935

E:b.begley@ucc.ie

Dr Stiofán Ó Cadhla

T:+353(0) 21 4902131

E:s.cadhla@ucc.ie

Dr Marie-Annick Desplanques

T:+353(0) 21 4902992

E: MA.Desplanques@ucc.ie

Dr Clíona O'Carroll

T:+353(0)21 4902599

E: C.OCarroll@ucc.ie

Ciarán Ó Gealbháin

T:+353(0) 21 4902598

E:C.OGealbhain@ucc.ie

Study options for this course

  • The award How you will study How long you will study Course starts Domestic course fees International course fees
  • The awardBA (Hons)How you will studyFull-timeHow long you will study find out
    Course startsSeptemberDomestic course feesEU 3000International course feesEUR 3000

Notes about fees for this course

Costs: Full-time EU/EEA/Swiss State undergraduate students may be exempt from paying tuition fees. The State will pay the tuition fees for students who satisfy the Free Fees Criteria. In 2016/17 the Student Contribution Charge will be EUR 3,000 and the Capitation Fee will be EUR 165.

2017 Entry Requirements: Refer to CK101

Entry Points: CK101: 350 in 2014. Points may vary year to year.

Entry requirements for this course

Contact University College Cork to find course entry requirements.

Join Our Newsletter

×

Sign up to StudyLink.com today for free and be the first to hear about any new study abroad opportunities

Subscribe Now