For more information about European Languages and Cultures at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
BA

How long you will study
36 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
September

International course fees
EUR 8300

All study options

About European Languages and Cultures at University of Groningen

Would you like to really get to know a language and culture? And be able to link that language and culture to wider European linguistic, literary, historical, social and political phenomena?

The broad-based degree programme in European Languages andCultures (ETC: Europese Talen en Culturen) is designed tomeet the growing need for people with excellent language skills aswell as an understanding of the major questions that are relevantin Europe today, such as where Europe stands in theworld. 

As of 1 September 2015, the degree programme in ETC will also beoffered in English, with the same content as the Dutch-taughtprogramme. You will not only study a modern language (German,Dutchas a foreign languageEnglishFrenchItalianRussianSpanish or Swedish),you will also look at that language from the perspective of otherlanguages and cultures in Europe. By studying European history,literature, society and politics you will learn to understand themutual relationships, differences and similarities among nationaland regional cultures in Europe.

The programme has a flexible structure. You will specialise inone of the profiles:
* Europe: Languageand Society 
* Europe: Cultureand Literature 
* Europe: Politicsand Society 

In addition, you can specialise further by choosing a Minor andpossibly following a short placement. During your third year you will spend some time abroad and be immersed in your chosen languageand culture. The second and third years will comprisesubject-related course units taught in your chosen language. YourBachelor's degree is rounded off with a thesis.

 

Je leert een taal en cultuur door en door kennen. Daarnaast leer je relaties leggen tussen die taal, de cultuur en bredere Europese taalkundige, culturele, maatschappelijke en politieke fenomenen.

De brede studie Europese talen en culturen (ETC) speelt in op degroeiende behoefte aan mensen die uitblinken in talen éninzicht hebben in de grote vragen die binnen Europa spelen, zoalsde plaats van Europa in de wereld. 

Vanaf 1 september 2015 wordt ook een Engelstalig programma vanETC aangeboden dat inhoudelijk overeenkomt met het Nederlandstaligeprogramma. Je bestudeert een moderne taal (DuitsEngelsFransItaliaans,Nederlandsals vreemde taalRussischSpaans of Zweeds),maar bekijkt deze taal ook vanuit het perspectief van andere talenen culturen in Europa. Je verdiept je in de Europese geschiedenis,literatuur, samenleving en politiek. Zo leer je zowel nationale alsregionale culturen binnen Europa begrijpen in hun onderlingesamenhang, verschillen en overeenkomsten.

Het programma kent een flexibele opzet. Je specialiseert je inéén van de profielen:

Met de keuze van je minor kun je je eigen accenten leggen.Tijdens een buitenlandverblijf in het derde jaar kun jij jeonderdompelen in de taal en cultuur van je keuze. In je tweede enderde jaar volg je vakinhoudelijke colleges die in de door jougekozen taal onderwezen worden. Je sluit je bachelor af met eenscriptie.After your studies

Job prospects

There is a growing need for people with excellent languagesskills as well as an understanding of European issues. These peopleare needed to help break down barriers, resolve conflicts,negotiate, transfer knowledge, issue advice, and present cleararguments and opinions. If you want to continue to a Master'sdegree programme after you graduate, as most students do, you willhave a wide range of programmes to choose from: Linguistics,Literature, Journalism. Euroculture, International Relations

Depending on the choices you make during your studies (such asyour language, profile, Minor and Master's degree), you may find a career in teaching, journalism, publishing, business, tourism,within a social or cultural organisation, a government body, apolitical party or an international organisation such as theEuropean Union or UNESCO.

Er is een groeiende behoefte aan mensen die uitblinken in talenén inzicht hebben in kwesties die in Europa spelen. Zij zijnnodig om barrières te slechten, conflicten op te lossen, teonderhandelen, kennis over te dragen, te adviseren en om helder tekunnen debatteren en opiniëren.

Waarschijnlijk ga je na je afstuderen een master volgen. Je hebtdan een ruime keuze: bijvoorbeeld uit taalwetenschap, letterkunde,journalistiek, Euroculture, International Relations, een researchmaster of een master die opleidt tot leraar.

Afhankelijk van de keuzes die je maakt tijdens je studie (taal,profiel, minor, master) kun je aan de slag in het onderwijs, in dejournalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven, in detoeristische sector, bij maatschappelijke of cultureleorganisaties, overheden, politieke partijen en bij internationaleorganisaties, zoals de Europese Unie of UNESCO.

Job examples

 • Staff member at an international organisation such as the European Union
 • Journalist (newspaper, radio/TV, new media)
 • Policy officer at a municipality, ministry or non-governmental organisation
 • Publisher or editor at a publishing house
 • Political advisor
 • Staff member at an embassy
 • Communications consultant
 • Manager in the national or international business world
 • Researcher at a university
 • Translator
 • Teacher in secondary education
 • Lecturer at a university, university of applied sciences, senior secondary vocational education
Download brochureDownload brochureDownload brochure

Study options for this course

 • The award How you will study How long you will study Course starts Domestic course fees International course fees
 • The awardBAHow you will studyFull-timeHow long you will study36 months
  Course startsSeptemberDomestic course feesEUR 2060International course feesEUR 8300

Notes about fees for this course

http://www.rug.nl/bachelors/european-languages-and-cultures/admission-and-application

Entry requirements

Admissible Dutch diploma profiles

 • CM
 • EM
 • NG
 • NT
 • HBO-p

  Mits wordt voldaan aan de aanvullende taaleis op basis van eenvan de volgende opties:

  a. een deelcertificaat VWO Engels (cijfer 6 of hoger)

  b. de internet-based TOEFL test (iBT TOEFL, minimumscore 90) meteen minimum van 21 op alle onderdelen

  c. IELTS, Academic Module, minimumscore 6.5 op alleonderdelen

  d. een certificaat van het Talencentrum RUG, minimaal B2,CEFR

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Minimum requirement of TOEFL iBT 92 (with a minimum of 22 on allitems), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). LanguageCentre English Test (LCET) B2 on all items (preferably C1).

previous education

A Dutch VWO diploma, a German Abitur, an InternationalBaccalaureate diploma, a European Baccalaureate or an equivalentwill grant you admission to European Languages and Cultures. If youplan to choose English, French or German as major language, you need to have A-levels/vwo-eindexamen/Abitur or an equivalent in these languages. For Italians, Russian and Swedish, no previousknowledge is necessary. For Spanish, we offer two different levels:one for advanced learners and one for beginners.

other admission requirements

HBO-propedeuse, with the additional language requirement basedon one of the following: a. VWO certificate English (grade 6 orhigher) b. an internetbased TOEFL test (iBT TOEFL, minimum score92) with a minimum of 22 on all components c. IELTS, academicmodule, minimumscore 6.0 on all components. d. Language CentreEnglish Test (LCET) B2 on all items (preferably C1).

Admission requirements

Specific requirementsMore information
previous education

Als je van plan bent om Engels, Frans of Duits als majortaal tekiezen is een vwo-eindexamen in de betreffende taal verplicht. VoorItaliaans, Russisch en Zweeds heb je geen voorkennis nodig. Wievoor Spaans kiest, kan op twee verschillende niveau's instromen: opbeginnersniveau (geen voorkennis vereist) of met eenVWO-eindexamen.

Choice of degree programme check

The degree programme will organize a matching procedure. Attendance is compulsory. The advice is not binding.

Explanatory notes

When choosing a degree programme, you will naturally want toknow whether you've made the right choice. By participating in youdegree programme's compulsory matching activity, you can find outwhether the programme suits you. The matching activity comprises anumber of sections, including attending a lecture and completing atest. Matching is only compulsory for Dutch students.

If you have a non-Dutch diploma, matching is not compulsory. Ifyou are an international student and have a Dutch diploma, please contact the study advisor: matchingetc@rug.nl. Thefeedback on this test and/or an interview with a senior student ora lecturer will give you a good basis to consider whether or notyou 'match' the degree programme.

Read more about this degree programme's matching activity here:www.rug.nl/let/matching. N.B. Matching is only compulsory for Dutchstudents.

Wil je in september 2017 beginnen met een bacheloropleiding aande Rijksuniversiteit Groningen? Meld je dan uiterlijk op 1 mei aanin Studielink. De opleiding nodigt je vervolgens uit voor eenmatchingsactiviteit, om te zien of jij en de studie bij elkaarpassen.

Hoe een matchingsprogramma er precies uit ziet, verschilt peropleiding. Na de activiteit krijg je een advies waarin staat of jepast bij de studie. Aanmelden op uiterlijk 1 mei en deelnemen aande matchingsactiviteit is verplicht.

Heb je vragen over matching? Kijk dan op www.rug.nl/matching

What students think about University of Groningen

  If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  Ana Quintana, Mexico, Strategic Innovation Management

  I gained a Bachelor's degree in Management & Marketing in Mexico City before I came to the Netherlands to undertake my Master's programme. During my Bachelor's studies, I spent a semester in Canada and I wanted to expand my international (study) experiences before starting work. I was keen to focus on innovation which is not usually offered in Mexico hence the combination of Innovation and Strategy in one programme directed me to Groningen.

  My Master's thesis dealt with Innovation in family businesses and I now benefit from the intense research modules offered during the programme. Now I am working as a Promotion Manager in charge of the several customer loyalty programs offered by one of Mexico's biggest hotel chains. Although the Master's program was rather theoretical, I feel that it prepared me very well for my current job. 

  There was nothing about Groningen that I did not like: the city is just beautiful. I especially enjoyed going everywhere by bike, the variety of offers for students and, of course, the Queensday (now Kings Day) celebrations. Groningen has everything to make (foreign) students feel at home.

  Looking back a year after my return to Mexico, I feel that I especially enjoyed getting to know Dutch culture. In addition, the courses offered and the beauty of the city made my stay in Groningen an unforgettable experience. If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law

  Lejla Terzimehic, Bosnia and Herzegovina, Global Criminal Law

  Thanks to the European Commission Scholarship and the Talent Grant from the University of Groningen, I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law that I am most passionate about, at one of the oldest and most prestigious European universities.

  Being very intellectually challenging, the master programme truly met my expectations. Sharing knowledge with my colleagues, all coming from different legal traditions, and learning from inspiring professors enriched me with the skills I hadn't attained during my previous education.

  What I found to be the most beneficial is that the Dutch education system which, taught us to develop a critical opinion on law-related issues. Moreover, this master programme had a unique approach in tackling controversial contemporary legal issues. Due to its strong comparative emphasis, it encouraged us to keep at constant track with our national law, which is of a huge significance.

  Both the master and a 6-month long internship at the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia strengthened my belief in Justice. Furthermore, besides this academic benefit, I believe that studying abroad unequivocally broadens our horizons and tests prejudices we even are not aware of.

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play