For more information about Arts, Culture and Media at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
BA

How long you will study
36 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
September

International course fees
EUR 8300

All study options

About Arts, Culture and Media at University of Groningen

How do processes of mediation influence artistic innovation? In what ways are the audio-visual arts, such as film, theatre and music, interrelated and which artistic values do they share?

What is the specific impact of audio-visual media uponindividuals and culture? How do arts events contribute to ourcollective cultural memory, individual identity, and sense ofplace? And, through recent processes of globalisation, how does thetransnational consolidation of the creative industries relate to the local organization, symbolic meaning, and marketing of music,film and theater and their collective interpretation?

These are some of the issues addressed by the Film,Music, Theatre/ Performing and Audio-visualArts degree within the Arts, Culture, and MediaDepartment for Dutch and international students who want to studythe arts in an international and digitally mediated context.Because the international perspective, this innovative three-yearEnglish-language Bachelor's degree specifically highlights theprominent role of arts as interactive forms requiringmultidisciplinary theoretical paradigms. To accomplish this, theprogramme offers both a specialization framework(Analysis andCriticism or Policy andMarketing) and in-depth study into three of the mostdominant internationally mediated and interconnected artistic formswithin sonic and visual cultures(Music, Film and Theatre).During the programme students acquire a fundamental understandingof the most relevant perspectives and methodologies for studyingthe arts as mediated processes including arts philosophy, artscognition, media theory, arts aesthetics, and arts sociology.Because the programme develops a framework for thinking about themediation of the arts in international contexts especially in aclimate of increased competition and decreased funding, the themesof arts legitimization, globalisation, digitalisation, andintertextuality remain important issues from which to situatecurrent patterns of evaluation, distribution, organization, andcreativity.

During the programme, students enroll for two of these threearts disciplines for their major:

ArtsCulture and Media Teaching and Research Faculty

Ben je geïnteresseerd in verschillende kunstvormen en hun functie in de samenleving? Wil je meer weten over hun inhoud, organisatie, invloed en marketing? Dan is deze opleiding iets voor jou.

De driejarige bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media richtzich op de kunsten en hun maatschappelijke context. Naast degeschiedenis, theorie en analyse van de kunsten, volg je vakkenover kunstsociologie en kunstbeleid.
De opleiding Kunsten, Cultuur en Media biedt drie kunstrichtingenaan:

Ook kun je nog de volgende kunstrichtingen kiezen:

 • literatuur (meer informatie bij de studieadviseur)
 • modernekunst (bij Kunstgeschiedenis)

Naast een kunstrichting kies je in het tweede en derde jaar eenvan twee frameworks: Kunst, Beleid enMarketing of Kunst, Analyse en Kritiek. Bijde eerste ligt de nadruk op de organisatie van de kunstwereld, bijde tweede op de analyse van de kunsten zelf. In elk framework benje bezig met vragen als: Wat is kunst? Hoe werd hier in hetverleden over nagedacht? En wat betekent kunst voor mensenindividueel en in de samenleving? Daarbij wordt ook aandachtgeschonken aan de invloed van digitalisering.

Onzestaf

Informatie voor docenten

Bent u docent en wilt u meer weten over de opleiding Kunsten,Cultuur en Media? Maak dan een afspraak met Ronald Hünneman<liaturches@gmail.com> voor een voorlichting op locatie.

After your studies

Job prospects

Once you have graduated, you will be qualified to work withinorganisations related to the arts, such as theatres, artscompanies, concert halls, popular music venues, orchestras andmuseums. You could also work for a publishing firm, withingovernment institutions, for research companies, or within publicmedia organizations (radio, TV or internet). Your employment taskswill range from arts curatorship and arts research and evaluationto management and policy consultation.

Als je de opleiding Kunsten, Cultuur en Media hebt afgerond, hebje inzicht in de kunsten en de manier waarop zij functioneren in desamenleving. Verder beschik je over inhoudelijke kennis vantenminste een kunstdiscipline en ben je bekend met kunstkritiek en-analyse, kunst, beleid en management of kunsteducatie. Met dezebagage ben je een goede kandidaat voor een baan in de kunstwereld,de media of de wetenschap. Omdat de opleiding breed is, kun je alsafgestudeerde veel kanten op.

Job examples

 • Criticism and Analysis

  Omdat denken en schrijven over kunst en cultuur in dezespecialisatie de boventoon voeren, sluit een baan alskunstjournalist, redacteur of recensent goed aan bij Analyse &Kritiek. Deze functies kun je onder andere vervullen bijuitgeverijen, omroepen, kranten en tijdschriften.

 • Arts Education (as MA specialisation)

  Als je voor de specialisatie Kunsteducatie hebt gekozen, ga jewerken aan inhoud en beleid op het gebied van kunst- en ofcultuuronderwijs. Dat kan onder andere bij de (nationale,provinciale of lokale) overheid of op de educatieve afdeling vaninstellingen zoals culturele centra en musea.

 • Arts Policy and Marketing

  Met Kunst, Beleid en Management kun je bijvoorbeeld aan de slagals organisator, manager, marketing- of publiciteitsmedewerker. Ditkan bij een schouwburg, festival, orkest, uitgeverij of museum.Ondersteunende beleids- en/of adviesfuncties bij de nationale,provinciale of lokale overheid sluiten ook goed aan bij dezespecialisatie.

 • Research Positions

  Heb je onderzoeksambities op het gebied van kunst? Dan volg jeeerst een master Kunst en Cultuur of de onderzoeksmaster (researchmaster) Literary and Cultural Studies. De laatste heeft een wel eenselectieprocedure. Ben je benieuwd naar het soort onderzoek dat jezou kunnen doen als je afgestudeerd bent? Bekijk dan eens de paginavan het Expertisecentrum Arts in Society, opgezet door de afdelingKCM.

 • Other job possibilities

  Er zijn ook afgestudeerden met een commerciëlere functiebij een mediabedrijf of in de reclamewereld. Anderen hebben eeneigen organisatie-, advies- of onderzoeksbureau op het gebied vankunst en cultuur of evenementenorganisatie.

Download brochure

Study options for this course

 • The award How you will study How long you will study Course starts Domestic course fees International course fees
 • The awardBAHow you will studyFull-timeHow long you will study36 months
  Course startsSeptemberDomestic course feesEUR 2060International course feesEUR 8300

Notes about fees for this course

http://http://www.rug.nl/bachelors/arts-culture-and-media/admission-and-application#int

Entry requirements

Admissible Dutch diploma profiles

 • CM
 • EM
 • NG
 • NT
 • HBO-p

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on allitems), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). LanguageCentre English Test (LCET) B2 on all items (preferably C1).

previous education

Dutch VWO diploma, a German Abitur, an InternationalBaccalaureate diploma, a European Baccalaureate or another diplomathat is sufficient for acceptance to a Dutch university. Studentswith Dutch 'hbo-propedeuse' diploma also need to meet the languagerequirements as mentioned below.

other admission requirements

This programme is offered completely in English. German studentscan also enter the Dutch programme through the option of anintensive course in Dutch level 1+2 at the University of Groningenduring the summer.

Choice of degree programme check

The degree programme will organize a matching procedure. Attendance is compulsory. The advice is not binding.

Explanatory notes

Wil je in september 2017 beginnen met een bacheloropleiding aande Rijksuniversiteit Groningen? Meld je dan uiterlijk op 1 mei aanin Studielink. De opleiding nodigt je vervolgens uit voor eenmatchingsactiviteit, om te zien of jij en de studie bij elkaarpassen.

Hoe een matchingsprogramma er precies uit ziet, verschilt peropleiding. Na de activiteit krijg je een advies waarin staat of jepast bij de studie. Aanmelden op uiterlijk 1 mei en deelnemen aande matchingsactiviteit is verplicht. Heb je vragen over matching?Kijk dan op www.rug.nl/matching

What students think about University of Groningen

  If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  Ana Quintana, Mexico, Strategic Innovation Management

  I gained a Bachelor's degree in Management & Marketing in Mexico City before I came to the Netherlands to undertake my Master's programme. During my Bachelor's studies, I spent a semester in Canada and I wanted to expand my international (study) experiences before starting work. I was keen to focus on innovation which is not usually offered in Mexico hence the combination of Innovation and Strategy in one programme directed me to Groningen.

  My Master's thesis dealt with Innovation in family businesses and I now benefit from the intense research modules offered during the programme. Now I am working as a Promotion Manager in charge of the several customer loyalty programs offered by one of Mexico's biggest hotel chains. Although the Master's program was rather theoretical, I feel that it prepared me very well for my current job. 

  There was nothing about Groningen that I did not like: the city is just beautiful. I especially enjoyed going everywhere by bike, the variety of offers for students and, of course, the Queensday (now Kings Day) celebrations. Groningen has everything to make (foreign) students feel at home.

  Looking back a year after my return to Mexico, I feel that I especially enjoyed getting to know Dutch culture. In addition, the courses offered and the beauty of the city made my stay in Groningen an unforgettable experience. If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law

  Lejla Terzimehic, Bosnia and Herzegovina, Global Criminal Law

  Thanks to the European Commission Scholarship and the Talent Grant from the University of Groningen, I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law that I am most passionate about, at one of the oldest and most prestigious European universities.

  Being very intellectually challenging, the master programme truly met my expectations. Sharing knowledge with my colleagues, all coming from different legal traditions, and learning from inspiring professors enriched me with the skills I hadn't attained during my previous education.

  What I found to be the most beneficial is that the Dutch education system which, taught us to develop a critical opinion on law-related issues. Moreover, this master programme had a unique approach in tackling controversial contemporary legal issues. Due to its strong comparative emphasis, it encouraged us to keep at constant track with our national law, which is of a huge significance.

  Both the master and a 6-month long internship at the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia strengthened my belief in Justice. Furthermore, besides this academic benefit, I believe that studying abroad unequivocally broadens our horizons and tests prejudices we even are not aware of.

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play