For more information about Tourism Geography and Planning at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MSc

How long you will study
12 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
February, September

International course fees
EUR 14350

All study options

About Tourism Geography and Planning at University of Groningen

Which impacts does tourism have on the social, cultural and spatial characteristics of an area? How do tourists influence and experience places and cultures? How can regional identities be used for tourism planning, and how could tourism contribute to regional development?

You will tackle these questions and study the interactionsbetween tourists, visitors and local communities in detail in theTourism Geography and Planning track. This track is an optionalprogramme of the Master Cultural Geography.

Tourism is a global phenomenon with important regional and localimpacts. Due to the large number of tourist trips and the possibleeconomic influences, tourism development is often seen by policymakers as an important strategy for regional development. Tourismis an important instrument to achieve economic growth andimprovement of the quality of life and the standard of living inareas that struggle with a decline in traditional economicsectors.

The Tourism Geography and Planning track offers criticalinsights into the role of the tourism sector in such liveabilityand identity questions. It offers international, place-based,critical and research-oriented approaches. You will discusssocio-cultural and spatial perspectives on tourism development,planning theories, research methods and relevant practices oftourism and places in the curriculum.

You will follow the Master track Tourism Geography and Planningin Leeuwarden (RUG/CampusFryslân). The Faculty of Spatial Sciences cooperates for the Master track with theSchoolof Tourism Management of NHL Stenden University of AppliedSciences.

Welke invloeden heeft toerisme op de sociale, culturele en ruimtelijke kenmerken van een gebied? Hoe beïnvloeden toeristen bepaalde plaatsen en culturen, en hoe ervaren ze deze? Hoe passen regionale identiteiten binnen toeristische planning, en welke rol kan toerisme spelen in regionale ontwikkeling?

Toerisme is een globaal fenomeen met belangrijke regionale enlokale invloeden. Door de omvang van het aantal toeristischeverplaatsingen en de mogelijke economische invloeden wordttoeristische ontwikkeling door beleidsmakers vaak gezien als eenbelangrijke strategie voor regionale ontwikkeling. Vooral ingebieden die te maken hebben met een achteruitgang in traditioneleeconomische sectoren vormt toerisme een belangrijk instrument vooreconomische groei, verbetering van de levenskwaliteit en verhogingvan de levensstandaard.

In de mastertrack Tourism Geography and Planning kijk je indetail naar de interacties tussen toeristen, bezoekers en inwonersin bestemmingen. De track biedt internationale, plaatsgebonden,kritische en onderzoeksgeoriënteerde perspectieven. In het curriculumbespreek je socioculturele en ruimtelijke perspectieven optoeristische ontwikkeling, planningstheorieën, actueleonderzoeksmethoden en relevante praktijken over toerisme enplaatsen. Deze track maakt deel uit van de master CulturalGeography.

De mastertrack Tourism Geography and Planning volg je inLeeuwarden (RUG/CampusFryslân). De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen werktvoor deze mastertrack samen met de Schoolof Tourism Management van de NHL Stenden Hogeschool.

After your studies

Job prospects

Graduates can apply their knowledge internationally and locallyas:

 • policy analysts in governmental offices
 • tourism officers
 • destination planners
 • tourism entrepreneurs
 • UNWTO officers
 • researchers
 • lecturers

During the programme we offer support for your careerpreparation. The Career Services are provided by the CareersCompany and the UG Career Services.

More information about the Careers Company:http://www.rug.nl/frw/career
More information about the UG Career Services:http://www.rug.nl/careerservices

See where our alumni end up in this graphic!

Afgestudeerden kunnen hun kennis internationaal en lokaaltoepassen als:

 • Beleidsanalisten in overheidsfuncties
 • Duurzaamtoerismestrategen
 • Bestemmingsplanners
 • Toeristische ondernemers
 • UNWTO-officieren
 • Onderzoekers
 • Docenten

Na je studie Culturele Geografie kun je ervoor kiezen om nog eentweede master volgen. De educatieve master Leraar Aardrijkskundesluit direct aan.

Voor een goede aansluiting tussen de opleiding en dearbeidsmarkt, houden we contact met onze alumni, onder meer via deLinkedIn-groep Master Culturele Geografie.

Tijdens je studie kun je voor de voorbereiding op jecarrière terecht bij de Career Services en RUG CareerServices.

Meer informatie over de Careers Company: http://www.rug.nl/frw/career

Meer informatie over de RUG Career Services: http://www.rug.nl/careerservices

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphic!


Download brochureDownload brochure

Study options for this course

 • The award How you will study How long you will study Course starts Domestic course fees International course fees
 • The awardMScHow you will studyFull-timeHow long you will study12 months
  Course startsFebruary, SeptemberDomestic course feesEUR 2060International course feesEUR 14350

Entry requirements

Bachelor-Master connections

Study programmeOrganizationTransition
Cultural Anthropology and Development SociologyAll Research universities

Deficiency program with a maximum of 30 EC

More information:

Contact Arie Stoffelen (H.J.W.Stoffelen@rug.nl)for more information.

M PsychologieAll Research universities

Deficiency program with a maximum of 30 EC

More information:

Contact Arie Stoffelen (H.J.W.Stoffelen@rug.nl)for more information.

M Sociology and Social Research (research)All Research universities

Deficiency program with a maximum of 30 EC

More information:

Contact Arie Stoffelen (H.J.W.Stoffelen@rug.nl)for more information.

Liberal Arts and SciencesAll Research universities

No additional requirements

More information:

Direct access with Philosophy, Politics & Economics.Conditional access with Reflecting on Culture and Cognition &Behaviour. Please contact master coordinator Arie Stoffelen (H.J.W.Stoffelen@rug.nl) inthat case. No access with other majors.

Spatial Planning and DesignAll Research universitiesNo additional requirements
Human Geography and Urban and Regional PlanningAll Research universitiesNo additional requirements
Hoger Toeristisch en Recreatief OnderwijsStenden University of Applied Sciences

Deficiency program at previous program with a maximum of 30 EC

More information:

You can take a minor in your Tourism Management programme atStenden that will give you direct access to the master track ofCultural Geography: Tourism Geography and Planning.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test
 • English on VWO level
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (A, B orC)
 • Cambridge Certificate in Advanced English (A, B or C)
 • Minimum of 6,5 for the International English Language TestingSystem (Academic version) (IELTS).
 • Minimum of 90 on the internet based version of Test of Englishas a Foreign Language (TOEFL)
 • Minimum of 580 on the written version of Test of English as aForeign Language (TOEFL)
 • Minimum of 237 on the interactive version of the Test ofEnglish as a Foreign Language (TOEFL)
 • Excemptions: native speakers or students with education from the US, Canada, Australia, New-Zealand, United Kingdom orIreland
previous education

Academic Bachelor degree in geography, social sciences ortourism studies, with some background knowledge in Geography,including at least 10 ECTS in statistics and research methods.Research Universities bachelor degrees in Social, Rural, HumanGeography and Urban and Regional Planning; Tourism; Environment andInfrastructure Planning; Sociology; Social Psychology; LandscapeArchitecture; Cultural Anthropology; International Relations; LandUse Planning.

Students with a relevant HBO diploma can be admitted to apre-master programme. Contact master coordinator Tialda Haartstenfor more information. Students at Stenden studying TourismManagement can take a minor in their programme that will give themdirect access to this master programme.

other admission requirements

Premaster programmes

The following scheme shows a standard premaster programme for the Master Cultural Geography - Tourism Geography andPlanning. Changes to this scheme remain possible, depending on theundergraduate programme of the applying student. For moreinformation, please contact master coordinator Arie Stoffelen (h.j.w.stoffelen@rug.nl).

1a Urbanism and planning, Physical geography 1b Statistics 1,People, place and culture 2a Statistics 2, Bachelorproject 2bBachelorproject, Methods of academic research

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test
 • English on VWO level
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (A, B orC)
 • Cambridge Certificate in Advanced English (A, B or C)
 • Minimum of 6,5 for the International English Language TestingSystem (Academic version) (IELTS).
 • Minimum of 90 on the internet based version of Test of Englishas a Foreign Language (TOEFL)
 • Minimum of 580 on the written version of Test of English as aForeign Language (TOEFL)
 • Minimum of 237 on the interactive version of the Test ofEnglish as a Foreign Language (TOEFL)
 • Excemptions: native speakers or students with education from the US, Canada, Australia, New-Zealand, United Kingdom orIreland
previous education

Academic Bachelor degree in geography, social sciences ortourism studies, with some background knowledge in Geography,including at least 10 ECTS in statistics and research methods.Research Universities bachelor degrees in Social, Rural, HumanGeography and Urban and Regional Planning; Tourism; Environment andInfrastructure Planning; Sociology; Social Psychology; LandscapeArchitecture; Cultural Anthropology; International Relations; LandUse Planning.

Students with a relevant HBO diploma can be admitted to apre-master programme. Contact master coordinator Arie Stoffelen formore information. Students at Stenden studying Tourism Managementcan take a minor in their programme that will give them directaccess to this master programme.

other admission requirements

Een voorbeeld van een premasterprogramma is hieronderweergegeven. Aanpassingen aan dit schema blijven mogelijk op basisvan de vorige studie van de student. Voor meer informatie,contacteer mastercoördinator Arie Stoffelen (h.j.w.stoffelen@rug.nl)

1a Urbanism and planning, Physical geography 1b Statistics 1,People, place and culture 2a Statistics 2, Bachelorproject* 2bBachelorproject*, Methods of academic research

 • Normaal is het bachelorproject 5 ECTS in 2a en 10 ECTS in 2b.In dit schema neemt de student een voorsprong op hetstandaardschema in 2a.

Language requirements

ExamMinimum score
IELTS overall band6.5
TOEFL paper based580
TOEFL computer based237
TOEFL internet based90

What students think about University of Groningen

  If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  Ana Quintana, Mexico, Strategic Innovation Management

  I gained a Bachelor's degree in Management & Marketing in Mexico City before I came to the Netherlands to undertake my Master's programme. During my Bachelor's studies, I spent a semester in Canada and I wanted to expand my international (study) experiences before starting work. I was keen to focus on innovation which is not usually offered in Mexico hence the combination of Innovation and Strategy in one programme directed me to Groningen.

  My Master's thesis dealt with Innovation in family businesses and I now benefit from the intense research modules offered during the programme. Now I am working as a Promotion Manager in charge of the several customer loyalty programs offered by one of Mexico's biggest hotel chains. Although the Master's program was rather theoretical, I feel that it prepared me very well for my current job. 

  There was nothing about Groningen that I did not like: the city is just beautiful. I especially enjoyed going everywhere by bike, the variety of offers for students and, of course, the Queensday (now Kings Day) celebrations. Groningen has everything to make (foreign) students feel at home.

  Looking back a year after my return to Mexico, I feel that I especially enjoyed getting to know Dutch culture. In addition, the courses offered and the beauty of the city made my stay in Groningen an unforgettable experience. If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law

  Lejla Terzimehic, Bosnia and Herzegovina, Global Criminal Law

  Thanks to the European Commission Scholarship and the Talent Grant from the University of Groningen, I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law that I am most passionate about, at one of the oldest and most prestigious European universities.

  Being very intellectually challenging, the master programme truly met my expectations. Sharing knowledge with my colleagues, all coming from different legal traditions, and learning from inspiring professors enriched me with the skills I hadn't attained during my previous education.

  What I found to be the most beneficial is that the Dutch education system which, taught us to develop a critical opinion on law-related issues. Moreover, this master programme had a unique approach in tackling controversial contemporary legal issues. Due to its strong comparative emphasis, it encouraged us to keep at constant track with our national law, which is of a huge significance.

  Both the master and a 6-month long internship at the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia strengthened my belief in Justice. Furthermore, besides this academic benefit, I believe that studying abroad unequivocally broadens our horizons and tests prejudices we even are not aware of.

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play