For more information about Life Science and Technology at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
BSc

How long you will study
36 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
September

International course fees
EUR 10900

All study options

About Life Science and Technology at University of Groningen

Can we generate new organs from cells? How do you design an artificial heart valve? How do biological molecules such as proteins and DNA work?

In this degree programme in Life Science and Technology you willlearn how to find answers to questions like these. This degree programme combines elements from a variety of disciplines,including biology, pharmacy, physics, chemistry and engineering.You will learn how to use this knowledge to create medicalapplications that make people better or improve their quality oflife.
For example, we will develop prostheses that can assume bodilyfunctions, or a blood clotting test to make open-heart surgerysafer. We will also investigate whether working in shifts is reallyas unhealthy as we think, which matter in the brain is affected andhow biomolecules interact. To this end, Life Science and Technologyuses knowledge from various subject fields, such as biology,pharmacy, physics, chemistry and engineering.
Life Science and Technology is a hugely varied field of study, soyou can specialize in the area that appeals to you the most. Youcan choose between Behaviour & Neurosciences, Molecular LifeSciences, Biomedical Sciences and Biomedical Technology.

You can find the degree programme brochure below.There will be some changes in the curriculum; new information aboutit will be published at this page.


Kun je uit cellen nieuwe organen maken? Hoe ontwerp je een hartklep? Hoe werken biologische moleculen zoals eiwitten en DNA?

In de opleiding Life Science and Technology (LS&T) leer jijop zulke vragen het antwoord te vinden. Deopleiding combineert elementen van verschillende studies, zoalsbiologie, farmacie, natuurkunde, scheikunde en techniek. Je leerthoe je die kennis kunt gebruiken voor medische toepassingen om metdie nieuwe inzichten mensen gezonder te maken of om de kwaliteitvan hun leven te verbeteren.
Bij de opleiding LS&T ontwikkelen we bijvoorbeeld protheses dielichaamsfuncties overnemen. Of een bloedstollingstest omopenhartoperaties veiliger te maken. Ook onderzoeken we of werkenin ploegendiensten echt zo ongezond is als we denken, met welkestoffen in de hersenen dit te maken heeft en hoe biomoleculen opelkaar reageren.
Je ziet: LS&T is enorm gevarieerd. Je kunt je dan ookspecialiseren in de richting die jou het beste ligt. Je kunt kiezenuit: gedrag en neurowetenschappen, moleculaire levenswetenschappen,biomedische wetenschappen en biomedische technologie.

Let op: de opleiding Life Science and Technology wordtvanaf september 2018 in het Engels aangeboden! De majorMedische Farmaceutische wetenschappen die voorheen onderdeeluitmaakte van deze bachelor wordt nu aangeboden bij de opleidingPharmacy. Het curriculum zal op vakniveau ook enigszins wijzigen;informatie daarover wordt op deze pagina gepubliceerd.


After your studies

Job prospects

During the Life Science & Technology programme, you willdevelop a scientific way of thinking that you will use to solvepractical problems. This analytical perspective is useful in allkinds of lines of work, so you will have plenty of career optionsafter graduating.

Want to become a researcher?

A lot of graduates become researchers, either for a short whileor as a long-term career. The type of research will depend on thediscipline you specialize in and the themes that play a role in your working environment. You can ask your lecturers to suggestinteresting ideas for research during your degree programme. Theyall love what they do and will be happy to help students who areinterested in their particular discipline. The research you end updoing will depend on what themes are topical at that moment, and ofcourse what interests you!

Other options

There are many other options in addition to becoming aresearcher. You could become a manager or supervisor of a companyor project group if you have the talent for it and you gainsome experience as a board member alongside your studies, andperhaps follow a few relevant electives. Your knowledge of a broadrange of disciplines will help you to understand the work of a widerange of specialists, such as technicians, physicists and chemists.You could also find a position as a policy advisor, press officer,teacher, educational consultant or science journalist.

Bij Life Science and Technology ontwikkel je eenwetenschappelijke manier van denken om problemen op te lossen. Dezeanalytische benadering kun je in veel soorten werk gebruiken, endit maakt dat je met de studie veel kanten op kunt.

== Onderzoeker worden? ==
Veel afgestudeerden worden onderzoeker - voor kortere of langeretijd. Welk type onderzoek dat is, hangt vooral af van de richtingdie je hebt gekozen en ook van de thema's die spelen in dewerkomgeving waarin je op dat moment zit. Vooronderzoeksideeën tijdens de studie kun je terecht bij jedocenten. Zij zijn gedreven en vinden het leuk als studenteninteresse in hun vakgebied tonen. Het onderzoek dat je zult doen,hangt af van wat op dat moment actueel is en natuurlijk van wat jouinteresseert.
== Andere mogelijkheden ==
Naast het onderzoek zijn er veel andere mogelijkheden. Als je ertalent voor hebt, naast je studie bestuurservaring opdoet enmisschien enkele gerichte keuzevakken volgt, kun je heel goedmanager of leidinggevende worden in een bedrijf of bij eenprojectgroep. Omdat je van veel vakgebieden iets afweet, kun je ookde diverse teamleden (technici, natuurkundigen, scheikundigen etcetera) beter begrijpen. Ook functies als beleidsadviseur,voorlichter, leraar, educatief medewerker of wetenschapsjournalistbehoren tot de mogelijkheden.

Job examples

 • Researcher
 • Biomedical technologist
 • Policy advisor
 • Product developer
 • Health advisor
 • Behavioural scientist
 • Information officer
 • Lecturer/teacher
Download brochure

Study options for this course

 • The award How you will study How long you will study Course starts Domestic course fees International course fees
 • The awardBScHow you will studyFull-timeHow long you will study36 months
  Course startsSeptemberDomestic course feesEUR 2060International course feesEUR 10900

Entry requirements

Admissible Dutch diploma profiles

 • CM

  wiskunde B + natuurkunde + scheikunde

 • EM

  wiskunde B + natuurkunde + scheikunde

 • NG

  wiskunde B + natuurkunde

 • NT

Admission requirements

Specific requirementsMore information
additional subject

Mathematics, Chemistry, Physics,

This is merely an indication of required background knowledge.The admissions board determines whether the specific contents of this/these course(s) meet the admission requirements of the bachelor programme for which you applied.

language testNo further information
previous education

Secondary education equivalent to Dutch pre-university education is required.

This is merely an indication of the required general level of applicants' previous education.

Please visit http://www.rug.nl/(...)amme/admissions/bsc/for more information.

other admission requirements

BEFORE YOU APPLY!

Make sure to visit 'BSc Application Procedure' at: http://www.rug.nl/(...)amme/admissions/bsc/for all the necessary information about the procedure and admission requirements.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Een voldoende voor je vwo-Engels is aan te bevelen omdat deopleiding Engelstalig is.

other admission requirements

Heb je een andere vooropleiding, zoals een HBO-propedeuse of eenniet-toereikend vwo-diploma? Kijk dan voor meer informatie over detoelatingsprocedure via de Toelatingscommissie BSc opleidingen FSEop:

http://www.rug.nl/(...)lating-inschrijving/

Registration procedure

The Admissions Board will decide whether you can be admitted to the Bachelor's degree programme. Applications are evaluated on a continuous basis. You do not have to wait until the application deadline to apply.

Als je in september met deze bacheloropleiding wil starten, moetje je vóór 1 mei aanmelden in Studielink. In maart ofapril ontvang je vervolgens op je e-mailadres dat je in Studielinkhebt opgegeven, een URL naar een online vragenlijst. Dezevragenlijst moet je invullen, liefst binnen een week en uiterlijk 1mei. Daarna word je mogelijk uitgenodigd voor een gesprek bij deopleiding in juni. Als je een uitnodiging krijgt, ontvang je die zosnel mogelijk na 1 mei. Dit gesprek is verplicht.

Choice of degree programme check

The degree programme will organize a matching procedure. Attendance is compulsory. The advice is not binding.

 • There is an online questionnaire.
 • The degree programme may invite the prospective student for an additional interview.

What students think about University of Groningen

  If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  Ana Quintana, Mexico, Strategic Innovation Management

  I gained a Bachelor's degree in Management & Marketing in Mexico City before I came to the Netherlands to undertake my Master's programme. During my Bachelor's studies, I spent a semester in Canada and I wanted to expand my international (study) experiences before starting work. I was keen to focus on innovation which is not usually offered in Mexico hence the combination of Innovation and Strategy in one programme directed me to Groningen.

  My Master's thesis dealt with Innovation in family businesses and I now benefit from the intense research modules offered during the programme. Now I am working as a Promotion Manager in charge of the several customer loyalty programs offered by one of Mexico's biggest hotel chains. Although the Master's program was rather theoretical, I feel that it prepared me very well for my current job. 

  There was nothing about Groningen that I did not like: the city is just beautiful. I especially enjoyed going everywhere by bike, the variety of offers for students and, of course, the Queensday (now Kings Day) celebrations. Groningen has everything to make (foreign) students feel at home.

  Looking back a year after my return to Mexico, I feel that I especially enjoyed getting to know Dutch culture. In addition, the courses offered and the beauty of the city made my stay in Groningen an unforgettable experience. If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law

  Lejla Terzimehic, Bosnia and Herzegovina, Global Criminal Law

  Thanks to the European Commission Scholarship and the Talent Grant from the University of Groningen, I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law that I am most passionate about, at one of the oldest and most prestigious European universities.

  Being very intellectually challenging, the master programme truly met my expectations. Sharing knowledge with my colleagues, all coming from different legal traditions, and learning from inspiring professors enriched me with the skills I hadn't attained during my previous education.

  What I found to be the most beneficial is that the Dutch education system which, taught us to develop a critical opinion on law-related issues. Moreover, this master programme had a unique approach in tackling controversial contemporary legal issues. Due to its strong comparative emphasis, it encouraged us to keep at constant track with our national law, which is of a huge significance.

  Both the master and a 6-month long internship at the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia strengthened my belief in Justice. Furthermore, besides this academic benefit, I believe that studying abroad unequivocally broadens our horizons and tests prejudices we even are not aware of.

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play