Cognitive Psychology and Psychophysiology (MSc)

For more information about Cognitive Psychology and Psychophysiology at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MSc

How long you will study
12 months

Domestic course fees
find out

How you will study
full-time

Course starts
February, September

International course fees
find out

All study options

About Cognitive Psychology and Psychophysiology at University of Groningen

How do we store information in working memory? What changes in that process during ageing? How does mood affect our perceptions? What brain areas allow you to switch between two tasks?

And how does all that mental activity affect thebody? Cognitive psychology and psychophysiologystudies cognitive functioning (memory, learning, perception, etc.)of healthy people and in our master trackCognitive Psychology and Psychophysiology you study - amongsto thers - these questions.

You will learn about the latest theories and insights in thisbroad area, and you will get hands-on experience with researchtools such as advanced reaction time analyses, EEG and TMS. You will put all this knowledge into practice during your master'sresearch project. In the programme, we put a strong emphasis onapplications of all the theory you study: over and over again, wewill ask 'how can we use this knowledge in everydaylife?'

Hoe sla je informatie op in je werkgeheugen?  Wat verandert er in dat proces als we ouder worden? Wat is de invloed van stemming op waarneming? Welke hersengebieden zijn daar bij betrokken?

En hoe beïnvloedt al die mentale activiteit hetfunctioneren van je lichaam? De Engelstalige master CognitievePsychologie en Psychofysiologie (CPP) gaat over het cognitieffunctioneren (geheugen, waarnemen, emotie, etc.) van gezondemensen. Binnen onze masterroute bestudeer je onder andere dezevragen.

Je leert over de nieuwste theorieën en inzichten in hetvakgebied en je leert enkele veelgebruikte onderzoeksmethoden zelfgebruiken, zoals EEG en TMS; deze pas je vervolgens toe in jemasterthese-onderzoek. Binnen de opleiding leggen we een specialenadruk op praktische toepasbaarheid van alle theoretische kennisdie je opdoet. Steeds zullen we de vraag stellen 'wat heb jeer nou aan?

After your studies

Job prospects

CPP is a broad programme that does train you for a specific job.The skills and knowledge you will gain are useful in many differentfunctions. However, most obvious would be a position as researcheror consultant.

CPP is een brede opleiding die niet specifiek opleidt tot eenbepaald beroep. De vaardigheden en kennis die je opdoet zul je inverschillende functies kunnen gebruiken. Het meest voor de handliggen echter functies op het gebied van onderzoek en advies.

Job examples

 • Researcher

  CPP graduates are well prepared for a career as researcher, for example as PhD student at a university, but also in the private(Philips, Unilever) or government sector (ministries, TNO), or withNGOs(SWOV)

 • Advisor/Consultant

  You can use your skills and knowledge as CPP-graduate to advisecompanies, NGOs of the government about the latest developments incognitive psychology and psychophysiology, for example in thecontext of human-computer interaction, or on recent developmentssuch as neuromarketing.

Download brochureDownload brochureDownload brochure

Study options for this course

 • The award How you will study How long you will study Course starts Domestic course fees International course fees
 • The awardMScHow you will studyFull-timeHow long you will study12 months
  Course startsFebruary, SeptemberDomestic course fees find outInternational course fees find out

Entry requirements

Bachelor-Master connections

Study programmeOrganizationTransition
PsychologyUniversity of Groningen

No additional requirements

More information:

Deadline aanmelding: 1 september/1 februari.

All Research universities

Via a pre-master with a maximum of 60 EC

More information:

De toelatingcommissie baseert toelating en evt. pre-master vanexterne studenten op basis van vooropleiding. Afronding bachelornoodzakelijk. Pre-master start in september. Deadline aanmeldingmaster: 15 november/1 mei. Informatie/aanmelden: http://www.rug.nl/(...)ation/switch-modules

Toegepaste PsychologieAll Universities of applied sciences

Deficiency program with a maximum of 60 EC

More information:

De toelatingcommissie baseert toelating en evt. pre-master vanexterne studenten op basis van vooropleiding. Afronding bachelornoodzakelijk. Pre-master start in september. Deadline aanmeldingmaster: 15 november/1 mei. Informatie/aanmelden: http://www.rug.nl/(...)ation/switch-modules

PsychologyAll Research universities

Deficiency program with a maximum of 60 EC

More information:

De toelatingcommissie baseert toelating en evt. pre-master vanexterne studenten op basis van vooropleiding. Afronding bachelornoodzakelijk. Pre-master start in september. Deadline aanmeldingmaster: 15 november/1 mei. Informatie/aanmelden: http://www.rug.nl/(...)ation/switch-modules

Psychology (EN)University of Groningen

No additional requirements

More information:

Deadline aanmelding en betaling: 30 augustus/31 januari.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
knowledge minimum

Applicants should have qualifications that justify theexpectation of successful completion of the programme in due time.These qualifications include knowledge and experience in relevanttheories, statistics and experience with statistical softwarepackages. Please be aware of our high level of statistics duringthe bachelor psychology programme and subsequent to this therequired high level of statistics in our master Psychologyprogramme.

If you have any deficiencies in connection with Statistics andResearch Methodology then we offer the possibility to takepre-master courses. The Admissions Office will inform you if youwould qualify for this.

language test

Non-native English speakers must moreover provide evidence ofsatisfactory results for one of the standard tests. See below.

previous education

Applicants require a Bachelor's degree in Psychology or anequivalent competence in terms of:

 • Knowledge of disciplinary subjects in psychology and theirapplications,
 • Good skills in designing psychological research and reportingit,
 • Solid knowledge of methods of data collection and statisticalanalysis,
 • An analytical and critical attitude enabling you to assessscientific information,
 • Motivation to acquire knowledge and skills at a postgraduatelevel

Admission requirements

Specific requirementsMore information
assessment interview

Als je bent toegelaten tot de master, wordt je uitgenodigd vooreen planningsgesprek voor CPP. Dit zal plaatsvinden na deintroductiebijeenkomst, die afhankelijk van het instroommomentwordt gehouden begin september of eind januari.

language test

Voor Engelstalige tracks moeten studenten met een hbo-opleidingof een buitenlandse vooropleiding voldoen aan de taaleisen. Zie: http://www.rug.nl/(...)ch-modules/taaleisen.

previous education

Toelating is mogelijk voor

 • Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan deRijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben(onvoorwaardelijke toelating). Zie voor de deadlines en procedure:http://tinyurl.com/omvub7l
 • Studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan een andereNederlandse universiteit volgen of gevolgd hebben (drempelloos, natoestemming toelatingscommissie)
 • Studenten die een andere (universitaire) bacheloropleidingvolgen of gevolgd hebben. Hieronder vallen ook hbo-studenten die deopleiding Toegepaste psychologie volgen of gevolgd hebben (metpre-master)

De toelatingscommissie baseert toelating en eventueelaanvullende pre-master van externe studenten op basis vanvooropleiding. Deadline aanmelding: 15 november (voor start op 1februari) en 1 mei (voor start op 1 september).

Kijk voor meer informatie over de toelatingsprocedure op: http://www.rug.nl/(...)ation/switch-modules.

Let op: hbo-studenten die een andere opleiding volgen of gevolgdhebben dan (toegepaste) psychologie worden niet toegelaten tot demasteropleiding of de pre- master. Een aanvraag tot toelating zalniet in behandeling worden genomen.

written request

Afhankelijk van vooropleiding:

 • Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan deRijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben(onvoorwaardelijke toelating) melden zich via Progreswww aan. Zievoor de deadlines en procedure: http://tinyurl.com/omvub7l.
 • Studenten die een andere bacheloropleiding in Nederland hebbengevolgd melden zich aan via http://www.studielink.nl. Alsje per 1 februari 2017 wil starten selecteer je in Studielink eerst"Psychologie (Master, Nederlandstalig)" of "Psychologie (Master,Engelstalig)" van de drop-downlijst met studies.

Als je per 1 september 2017 wil starten selecteer je inStudielink direct de mastertrack:'Psychologie:.............' of'Psychology: ..........'. Studenten die in hetbuitenland een vooropleiding hebben gevolgd melden zich aan via deprocedure die geldt voor internationale studenten, zie http://www.rug.nl/(...)sion-and-applicationKijk voor meer informatie bij het betreffende masterprogramma. Hebje nog vragen, neem dan contact op via: studieadvies.psy@rug.nl.

Registration procedure

The admission requirements depend on the prior education.

On the webpages of the Master programme Psychology you find afull description of applicationprocedures and admission requirements.
For students who have finished the Dutch bachelor in Psychology atthe University of Groningen registration is possible until 1February / 1 September.

De toelatingseisen hangen af van de vooropleiding.

Uitgebreide informatie vind je op de pagina's Aanmeldenen Toelatingvan de Masteropleiding Psychologie.
Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan deRijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben kunnen zichaanmelden tot 1 september/1 februari.

Language requirements

ExamMinimum score
CAE (Cambridge English: Advanced)C1
CPE (Cambridge English: Proficiency)C1
IELTS overall band6.5
IELTS writing6
IELTS speaking5.5
TOEFL paper based575
TOEFL computer based237
TOEFL internet based90

Tuition fees

NationalityYearFeeProgramme form
EU/EEA2017-2018€ 2006full-time
EU/EEA2018-2019€ 2060full-time
NationalityYearFeeProgramme form
EU/EEA2017-2018€ 2006full-time
non-EU/EEA2017-2018€ 14200full-time
EU/EEA2018-2019€ 2060full-time
non-EU/EEA2018-2019€ 14350full-time
NationalityYearFeeProgramme form
EU/EEA2017-2018€ 2006full-time
EU/EEA2018-2019€ 2060full-time

More information about tuition fees: http://www.rug.nl/(...)/fees/master-degrees

http://www.rug.nl/(...)/fees/master-degrees

Application deadlines

Type of studentDeadlineStart course
EU/EEA students01 May 201801 September 2018
15 November 201801 February 2019
01 May 201901 September 2019
non-EU/EEA students01 April 201801 September 2018
15 October 201801 February 2019
01 April 201901 September 2019
Type of studentDeadlineStart course
Dutch students01 May 201801 September 2018
15 November 201801 February 2019
01 May 201901 September 2019
Type of studentDeadlineStart course
EU/EEA students01 May 201801 September 2018
15 November 201801 February 2019
01 May 201901 September 2019
Download brochureDownload brochureDownload brochureApply for this programmeApply for this programmeApply for this programme

What students think about University of Groningen

  If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  Ana Quintana, Mexico, Strategic Innovation Management

  I gained a Bachelor's degree in Management & Marketing in Mexico City before I came to the Netherlands to undertake my Master's programme. During my Bachelor's studies, I spent a semester in Canada and I wanted to expand my international (study) experiences before starting work. I was keen to focus on innovation which is not usually offered in Mexico hence the combination of Innovation and Strategy in one programme directed me to Groningen.

  My Master's thesis dealt with Innovation in family businesses and I now benefit from the intense research modules offered during the programme. Now I am working as a Promotion Manager in charge of the several customer loyalty programs offered by one of Mexico's biggest hotel chains. Although the Master's program was rather theoretical, I feel that it prepared me very well for my current job. 

  There was nothing about Groningen that I did not like: the city is just beautiful. I especially enjoyed going everywhere by bike, the variety of offers for students and, of course, the Queensday (now Kings Day) celebrations. Groningen has everything to make (foreign) students feel at home.

  Looking back a year after my return to Mexico, I feel that I especially enjoyed getting to know Dutch culture. In addition, the courses offered and the beauty of the city made my stay in Groningen an unforgettable experience. If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law

  Lejla Terzimehic, Bosnia and Herzegovina, Global Criminal Law

  Thanks to the European Commission Scholarship and the Talent Grant from the University of Groningen, I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law that I am most passionate about, at one of the oldest and most prestigious European universities.

  Being very intellectually challenging, the master programme truly met my expectations. Sharing knowledge with my colleagues, all coming from different legal traditions, and learning from inspiring professors enriched me with the skills I hadn't attained during my previous education.

  What I found to be the most beneficial is that the Dutch education system which, taught us to develop a critical opinion on law-related issues. Moreover, this master programme had a unique approach in tackling controversial contemporary legal issues. Due to its strong comparative emphasis, it encouraged us to keep at constant track with our national law, which is of a huge significance.

  Both the master and a 6-month long internship at the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia strengthened my belief in Justice. Furthermore, besides this academic benefit, I believe that studying abroad unequivocally broadens our horizons and tests prejudices we even are not aware of.

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play