For more information about Pharmacy at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
BSc

How long you will study
36 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
September

International course fees
EUR 10900

All study options

About Pharmacy at University of Groningen

Many diseases can be treated effectively with medicines. Our Bachelor programme is the first step towards becoming an all-round pharmaceutical expert and a career in the pharmacy or drug research lab.

Our Bachelor degree programmein Pharmacy combines chemistry with biology and medicine. Simplyput, you will learn what medicines are, how they work, and how theyare developed and administered. You will learn about human(patho)physiology, and the pharmacist's role in the quest for newcompounds to prevent, halt or cure disease. Based on a strongresearch tradition, our multidisciplinary programme provides asolid scientific foundation for students. If you're interested inhealthcare, the programme includes courses about the indispensablecontribution of the pharmacist to patient care. If drug research ismore your thing, the programme will open the door to the molecularworld of pharmacy and how you can explore it. Students can choosefrom elective courses to individualize their programmes to theirown specific interests.

Our BSc degree programme offers you the academic basis to helpyou on your way to becoming a versatile healthcare professional.You will gain the tools to contribute to improved healthcarethrough medicines and therapies tailored to the individualpatient.

Veel ziekten kunnen we effectief behandelen met medicijnen. De bacheloropleiding Farmacie is de eerste stap om een veelzijdig geneesmiddeldeskundige te worden.

Bij Farmacie komen scheikunde, biologie en geneeskunde samen. Jeleert hoe medicijnen werken, hoe ze ontwikkeld en verbeterd wordenen hoe je later zowel patiënten als artsen kunt adviseren overhet veilige en effectieve gebruik ervan. De opleiding is nauwverbonden met het wetenschappelijke onderzoek dat in Groningengedaan wordt en biedt een solide basis voor jouw loopbaan alsgeneesmiddeldeskundige.

Ben je vooral geïnteresseerd in de gezondheidszorg? Webieden vakken aan die voorbereiden op de onmisbare rol van deapotheker in de patiëntenzorg. Heeft wetenschappelijkonderzoek meer je interesse, dan opent het programma deuren voor jenaar de wetenschappelijke wereld van het geneesmiddelonderzoek. WatFarmacie zo boeiend maakt, is dat je multidisciplinaire kennisgebruikt om uiteindelijk zieke mensen te helpen.

Onze bacheloropleiding geeft je de wetenschappelijke basis vooreen toekomstige carrière als veelzijdige zorgverlener engeneesmiddeldeskundige. Je doet kennis en vaardigheden op dieonmisbaar zijn voor het leveren van optimale farmaceutische zorg enje raakt bekend met behandeling-op-maat ook welPersonalizedMedicine  genoemd.

Let op: deze opleiding wordt per september 2018Engelstalig!

After your studies

Job prospects

Our programme gives you ample freedom of choice when it comes to your opportunities after the Bachelor. You can pursue a Master'sdegree in our healthcare-oriented, Dutch-taught Pharmacy Masterprogramme, and be trained as a pharmacist or pharmaceuticalscientist. Research-oriented programmes are offered by the Masterof Medical Pharmaceutical Sciences (MPS) or the Master of Medicaland Pharmaceutical Drug Innovation (MPDI).

An MPS or MPDI degree will prepare you for a career in thepharmaceutical sciences or biomedical research, in academia orindustry. With a thorough knowledge about pharmacy and thepharmaceutical sciences, you will be widely employable.

Pharmacist

As a pharmacist, you will strive for the best possible health-and patient care for each individual by helping fellow healthcareprofessionals select the therapies best matching a patient'srequirements. Community pharmacists work closely with generalpractitioners and have personal contact with patients. Hospitalpharmacists focus on specialized medicinal drugs, work togetherwith other medical specialists and often conduct practice-orientedresearch.

Researcher

Which genetic and/or environmental factors are the underlyingcause(s) of a disease? How can we develop more effective medicines?Why do some patients respond to new drugs, whereas others do not?Scientists in pharmaceutical research seek answers to these and other questions. After completion of one of the aforementionedMaster programmes, you will be ready to pursue a career inpharmaceutical research.

Consultant or policy officer

Health insurers and the government are among those interested inour graduates for positions as policy officers, inspectors orconsultants.

Patiëntenzorg, ontwikkeling van geneesmiddelen ofwetenschappelijk onderzoek? Je hebt veel mogelijkheden na Farmacie,afhankelijk van de vervolgopleiding die je kiest. Je kunt kiezenvoor de driejarige masteropleiding Farmacie, die de nadruk legt opgezondheidszorg en opleidt tot zowel basisapotheker alsfarmaceutisch wetenschapper. De masters Medical PharmaceuticalSciences (MPS) en Medical Pharmaceutical Drug Innovation (MPDI)bereiden je voor op een carrière in het farmaceutischonderzoek.

Na je afstuderen heb je uitgebreide kennis van de farmaceutischeen biomedische wetenschappen. Hierdoor ben je breed inzetbaar op dearbeidsmarkt en farmaceuten vind je dan ook op veel plaatsen.

Apotheker

Na de masteropleiding kun je je specialiseren tot openbaarapotheker of ziekenhuisapotheker. Als openbaar apotheker werk jenauw samen met huisartsen en heb je veel persoonlijk contact metpatiënten. Ziekenhuisapothekers richten zich vaak meer opspecialistische geneesmiddelen, werken samen met andere medischespecialisten en voeren praktijkgericht onderzoek uit. Als apothekerdraag je bij aan de beste zorg voor elk individu.

Onderzoeker

Welke genetische en/of omgevingsfactoren zijn de onderliggendeoorzaak van een ziekte? Waarom reageren sommige patiënten goedop nieuwe geneesmiddelen, terwijl je bij anderen nauwelijks effectziet? Dat zijn vragen waar wetenschappers een antwoord op zoeken.Kies één van de reeds genoemde masters en wordfarmaceutisch onderzoeker.

Consultant of beleidsmedewerker

Zorgverzekeraars en overheden hebben mensen nodig met kennis vangeneesmiddelen. Hier kun je banen vinden als beleidsmedewerker,toezichthouder, inspecteur of adviseur.

Job examples

 • Apotheker/Pharmacist
 • Beleidsadviseur/Policy advisor
 • Onderzoeker/Researcher
 • Docent/Lecturer
Download brochure

Study options for this course

 • The award How you will study How long you will study Course starts Domestic course fees International course fees
 • The awardBScHow you will studyFull-timeHow long you will study36 months
  Course startsSeptemberDomestic course feesEUR 2060International course feesEUR 10900

Entry requirements

Admissible Dutch diploma profiles

 • CM

  (wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde

 • EM

  natuurkunde + scheikunde

 • NG

  natuurkunde

 • NT

Admission requirements

Specific requirementsMore information
additional subject

Mathematics, Physics, Chemistry,

This is merely an indication of required background knowledge.The admissions board determines whether the specific contents of this/these course(s) meet the admission requirements of the bachelor programme for which you applied.

previous education

Secondary education equivalent to Dutch pre-university education is required.

This is merely an indication of the required general level of applicants' previous education.

FOR MORE INFORMATION please visit the 'BSc ApplicationProcedure' pages at: http://www.rug.nl/(...)amme/admissions/bsc/

other admission requirements

BEFORE YOU APPLY!

Make sure to visit 'BSc Application Procedure' at: http://www.rug.nl/(...)amme/admissions/bsc/for all the necessary information about the procedure and admission requirements.

Admission requirements

Heb je een andere vooropleiding, zoals een HBO-propedeuse of eenniet-toereikend vwo-diploma? Kijk dan voor meer informatie over detoelatingsprocedure via de Toelatingscommissie BSc opleidingen FSEop:

http://www.rug.nl/(...)lating-inschrijving/

De opleiding draait om de kernwoorden betrouwbaarheid,integriteit, nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en communicatie. Jemoet goed kunnen samenwerken en de Nederlandse taal uitstekendbeheersen.

Registration procedure

The Admissions Board will decide whether you can be admitted to the Bachelor's degree programme. Applications are evaluated on a continuous basis. You do not have to wait until the application deadline to apply.

Als je in september met deze bacheloropleiding wil starten, moetje je vóór 1 MEI aanmelden in Studielink. In maart ofapril ontvang je vervolgens op je e-mailadres dat je in Studielinkhebt opgegeven, een URL naar een online vragenlijst. Dezevragenlijst moet je invullen, liefst binnen één week enuiterlijk 1 MEI. Daarna word je mogelijk uitgenodigd voor eengesprek bij de opleiding in juni. Als je een uitnodiging krijgt,ontvang je die zo snel mogelijk na 1 mei. Dit gesprek isverplicht.

Choice of degree programme check

The degree programme will organize a matching procedure. Attendance is compulsory. The advice is not binding.

 • There is an online questionnaire.
 • The degree programme may invite the prospective student for an additional interview.

Language requirements

ExamMinimum score
CAE (Cambridge English: Advanced)B2
CPE (Cambridge English: Proficiency)B2
IELTS overall band6.5
IELTS listening6
IELTS reading6
IELTS writing6
IELTS speaking6
TOEFL paper based580
TOEFL computer based237
TOEFL internet based92

What students think about University of Groningen

  If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  Ana Quintana, Mexico, Strategic Innovation Management

  I gained a Bachelor's degree in Management & Marketing in Mexico City before I came to the Netherlands to undertake my Master's programme. During my Bachelor's studies, I spent a semester in Canada and I wanted to expand my international (study) experiences before starting work. I was keen to focus on innovation which is not usually offered in Mexico hence the combination of Innovation and Strategy in one programme directed me to Groningen.

  My Master's thesis dealt with Innovation in family businesses and I now benefit from the intense research modules offered during the programme. Now I am working as a Promotion Manager in charge of the several customer loyalty programs offered by one of Mexico's biggest hotel chains. Although the Master's program was rather theoretical, I feel that it prepared me very well for my current job. 

  There was nothing about Groningen that I did not like: the city is just beautiful. I especially enjoyed going everywhere by bike, the variety of offers for students and, of course, the Queensday (now Kings Day) celebrations. Groningen has everything to make (foreign) students feel at home.

  Looking back a year after my return to Mexico, I feel that I especially enjoyed getting to know Dutch culture. In addition, the courses offered and the beauty of the city made my stay in Groningen an unforgettable experience. If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law

  Lejla Terzimehic, Bosnia and Herzegovina, Global Criminal Law

  Thanks to the European Commission Scholarship and the Talent Grant from the University of Groningen, I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law that I am most passionate about, at one of the oldest and most prestigious European universities.

  Being very intellectually challenging, the master programme truly met my expectations. Sharing knowledge with my colleagues, all coming from different legal traditions, and learning from inspiring professors enriched me with the skills I hadn't attained during my previous education.

  What I found to be the most beneficial is that the Dutch education system which, taught us to develop a critical opinion on law-related issues. Moreover, this master programme had a unique approach in tackling controversial contemporary legal issues. Due to its strong comparative emphasis, it encouraged us to keep at constant track with our national law, which is of a huge significance.

  Both the master and a 6-month long internship at the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia strengthened my belief in Justice. Furthermore, besides this academic benefit, I believe that studying abroad unequivocally broadens our horizons and tests prejudices we even are not aware of.

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play