For more information about Biology at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
BSc

How long you will study
36 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
September

International course fees
EUR 10900

All study options

About Biology at University of Groningen

What are the effects of climate change on sea life? How does a disease like cancer arise? What happens in the brain when you are asleep?

The field of Biology is concerned with how plants, animals and humans are made up and how they function. The difference with biology at secondary school is that this degree programme involves more science: you will study more mathematics, physics and chemistry.

Scientists are expanding their horizons more and more. Asa biologist, you will increasingly work together with scientists of other disciplines. This interaction will provide you with useful knowledge.

Choose the specialization that suits you best

Many universities offer Biology degree programmes. The big advantage of studying in Groningen is that you can choose exactly the specialization that suits you best. After the first semester,you will choose a specialization: Biology, Biomedical Sciences,Ecology and Evolution, Behavioural and Neuroscience, or MolecularLife Sciences. You will specialize in one area and carry out yourown research.

All your lecturers are involved in research in some way. Their research will help you become acquainted with the many newdevelopments in the field of life sciences.

You find the degree programme brochure below. There will be some changes in the curriculum; new information will be published atthis page.


Wat zijn de effecten van klimaatveranderingen op het zeeleven? Hoe ontstaat en bestrijd je een ziekte als kanker? Wat gebeurt er in je hersenen als je slaapt?

Biologie is een vak dat zich bezighoudt met de vraag hoeplanten, dieren en mensen in elkaar zitten en functioneren.Verschil met het vak op school is dat deze studie exacter is: jekrijgt meer wiskunde, natuurkunde en scheikunde.
Wetenschappers kijken meer en meer over hun grenzen heen. Alsbioloog werk je steeds vaker samen met andere wetenschappen. Datlevert interessante kennis op.

Kies de specialisatie die bij jou past

Biologie kun je op veel plekken studeren. Het grote voordeel vanGroningen is dat je bij ons precies de richting op kunt die jijwilt. Na een breed eerste semester met vakken die vrijwel de helebiologie bestrijken, kies je een specialisatie: Ecologie &Evolutie, Gedrag en Neurowetenschappen, Biomedische Wetenschappenen Moleculaire levenswetenschappen.
Verreweg de meeste van je docenten zijn betrokken bij onderzoek. Jemaakt daardoor kennis met de vele actuele ontwikkelingen in delevenswetenschappen.

Let op: de bacheloropleiding Biologie wordt vanafseptember 2018 in het Engels aangeboden. Het curriculumzal op vakniveau ook enigszins wijzigen; informatie daarover wordtop deze pagina gepubliceerd.After your studies

Job prospects

In Biology, you will develop a scientific way of thinking thatwill help you to solve biology-related questions and problems. This analytical perspective is useful in all kinds of lines of work, soyou will have plenty of career options after graduating.

Want to become a researcher?

A lot of biologists work as researchers, either for a short while or as a long-term career. The type of research will depend on the discipline you specialize in and the themes that play a role in your working environment. There are various types of research. For example, you could study the brain at the University Medical CenterGroningen, or help to unravel the structure of genes in a laboratory. You could study the effects of gas drilling on the marine environment for the NAM, or coordinate research on the influence of large grazers on vulnerable ecosystems for a conservation organization. Or you could gather information about forgotten crops that can thrive without pesticides, or with very little pesticide, in our changing climate. These are all examples of research. What you achieve with this research will depend on yourself and the world around you. It's up to you!

Other Possibilities

But there are lots of other excellent job opportunities open toyou. Some biologists become policy advisors in an organization or company, or find a job as a press officer, teacher, educational consultant or scientific journalist. A small number of biologists work in the corporate sector, for example as clinical researchassociates. Here too, there are jobs to be had with all manner of organizations.

Bij biologie ontwikkel je een wetenschappelijke manier vandenken om biologische vraagstukken te verklaren en op te lossen.Deze analytische benadering kun je in veel soorten werk gebruiken,en dit maakt dat je met biologie veel kanten op kunt.

Onderzoeker worden?

Veel biologen worden onderzoeker - voor kortere of langere tijd.Welk type onderzoek dat is, hangt vooral af van de richting die jehebt gekozen en ook van de thema's die spelen in de werkomgevingwaarin je op dat moment zit. Er zijn verschillende soortenonderzoek. Je kunt bijvoorbeeld hersenen onderzoeken in hetUniversitair Medisch Centrum Groningen of je helpt de structuur vangenen verder te ontrafelen op een lab. Je voert in opdracht van deNAM onderzoek uit naar het effect van aardgasboringen in zee, of jegaat voor Stichting Landschapsbeheer een onderzoek coördinerennaar de invloed van grote grazers op kwetsbare ecosystemen. Of jeverzamelt informatie over vergeten gewassen die prima zouden kunnengroeien zonder of met weinig bestrijdingsmiddelen, ook als hetklimaat verandert. Al deze zaken vallen onder onderzoek. De werelderomheen en wat je met het onderzoek bereikt, kan variëren.Het is aan jou zelf om te kiezen.

Andere mogelijkheden

Er zijn ook uitstekende andere mogelijkheden. Veel biologenworden beleidsadviseur bij een instelling of een bedrijf, ofkrijgen een functie als voorlichter, leraar, educatief medewerkerof (wetenschaps)journalist. Een kleine groep komt in de puurcommerciële sector terecht, bijvoorbeeld als clinical researchassociate. Ook hier geldt dat banen bij heel verschillendeorganisaties binnen je bereik liggen.

Job examples

 • Researcher
 • Environmental advisor
 • Health advisor
 • Ecologist
 • Microbiologist
 • Policy advisor
 • Science communication or journalism
 • Teacher/lecturer
Download brochure

Study options for this course

 • The award How you will study How long you will study Course starts Domestic course fees International course fees
 • The awardBScHow you will studyFull-timeHow long you will study36 months
  Course startsSeptemberDomestic course feesEUR 2060International course feesEUR 10900

Notes about fees for this course

EU/EEA

€ 2060 per year

Non-EU/EEA

€ 10900 per year

Entry requirements

Admissible Dutch diploma profiles

 • NG

  natuurkunde

 • NT

  biologie

Admission requirements

Specific requirementsMore information
additional subject

Mathematics, Biology, Chemistry, Physics

This is merely an indication of required background knowledge.The admissions board determines whether the specific contents of this/these course(s) meet the admission requirements of the bachelor programme for which you applied.

language testNo further information
previous education

Secondary education equivalent to Dutch pre-university education is required.

This is merely an indication of the required general level of applicants' previous education.

FOR MORE INFORMATION please visit the 'BSc ApplicationProcedure' pages at: http://www.rug.nl/(...)amme/admissions/bsc/

other admission requirements

BEFORE YOU APPLY!

Make sure to visit 'BSc Application Procedure' at: http://www.rug.nl/(...)amme/admissions/bsc/for all the necessary information about the procedure and admission requirements.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Een voldoende voor je vwo-Engels is aan te bevelen omdat deopleiding Engelstalig is.

other admission requirements

Heb je een andere vooropleiding, zoals een HBO-propedeuse of eenniet-toereikend vwo-diploma? Kijk dan voor meer informatie over detoelatingsprocedure via de Toelatingscommissie BSc opleidingen FSEop:

http://www.rug.nl/(...)lating-inschrijving/

Registration procedure

Als je in september met deze bacheloropleiding wil starten, moetje je vóór 1 mei aanmelden in Studielink. In maart ofapril ontvang je vervolgens op je e-mailadres dat je in Studielinkhebt opgegeven, een URL naar een online vragenlijst. Dezevragenlijst moet je invullen, liefst binnen een week en uiterlijk 1mei. Daarna word je mogelijk uitgenodigd voor een gesprek bij deopleiding in juni. Als je een uitnodiging krijgt, ontvang je die zosnel mogelijk na 1 mei. Dit gesprek is verplicht.

Choice of degree programme check

The degree programme will organize a matching procedure. Attendance is compulsory. The advice is not binding.

 • There is an online questionnaire.
 • The degree programme may invite the prospective student for an additional interview.

What students think about University of Groningen

  If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  Ana Quintana, Mexico, Strategic Innovation Management

  I gained a Bachelor's degree in Management & Marketing in Mexico City before I came to the Netherlands to undertake my Master's programme. During my Bachelor's studies, I spent a semester in Canada and I wanted to expand my international (study) experiences before starting work. I was keen to focus on innovation which is not usually offered in Mexico hence the combination of Innovation and Strategy in one programme directed me to Groningen.

  My Master's thesis dealt with Innovation in family businesses and I now benefit from the intense research modules offered during the programme. Now I am working as a Promotion Manager in charge of the several customer loyalty programs offered by one of Mexico's biggest hotel chains. Although the Master's program was rather theoretical, I feel that it prepared me very well for my current job. 

  There was nothing about Groningen that I did not like: the city is just beautiful. I especially enjoyed going everywhere by bike, the variety of offers for students and, of course, the Queensday (now Kings Day) celebrations. Groningen has everything to make (foreign) students feel at home.

  Looking back a year after my return to Mexico, I feel that I especially enjoyed getting to know Dutch culture. In addition, the courses offered and the beauty of the city made my stay in Groningen an unforgettable experience. If I had to choose a Master's programme again, I would be on a flight to Groningen.

  I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law

  Lejla Terzimehic, Bosnia and Herzegovina, Global Criminal Law

  Thanks to the European Commission Scholarship and the Talent Grant from the University of Groningen, I had a once-in-a-lifetime opportunity to expand my knowledge in the field of law that I am most passionate about, at one of the oldest and most prestigious European universities.

  Being very intellectually challenging, the master programme truly met my expectations. Sharing knowledge with my colleagues, all coming from different legal traditions, and learning from inspiring professors enriched me with the skills I hadn't attained during my previous education.

  What I found to be the most beneficial is that the Dutch education system which, taught us to develop a critical opinion on law-related issues. Moreover, this master programme had a unique approach in tackling controversial contemporary legal issues. Due to its strong comparative emphasis, it encouraged us to keep at constant track with our national law, which is of a huge significance.

  Both the master and a 6-month long internship at the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia strengthened my belief in Justice. Furthermore, besides this academic benefit, I believe that studying abroad unequivocally broadens our horizons and tests prejudices we even are not aware of.

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play